กิจกรรม


รถซิ่ง วิ่งทำบุญสานฝันเพื่อนน้อง

โพสต์21 ธ.ค. 2559 22:53โดยsongsaeng arras


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง โดยมีนายเอกชัย จำรัสศรี ประธานชมรมรถซิ่งวิ่งทำบุญ สานฝันเพื่อน้อง นำสมาชิกรถซิ่ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชัยภูมิ จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น และจ.หนองคาย กว่า 500 คัน จัดกิจกรรมโครงการ ชมรมรถซิ่ง วิ่งทำบุญสานฝันเพื่อน้อง นำอุปกรณ์และทุนการศึกษาออกช่วยเหลือเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในชนบทที่ห่างไกลด้อยโอกาส ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ในครั้งนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา โต๊ะกินข้าว กระเป๋าหนังสือ งบปรับปรุงสนามเด็กเล่น และสร้างห้องพยาบาล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน 23 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยมีนายวิโรจน์ ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะครู นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมรับมอบ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:01โดยsongsaeng arras


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเจริญได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีและบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านนาเจริญ โดยในกิจกรรมคณะครูและนักเรียนได้กล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯ

โพสต์17 พ.ย. 2559 03:01โดยsongsaeng arras   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2559 03:27 ]

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายวิโรจน์  ทองงาม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ พร้อมทั้งคณะครู ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์หนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

"ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"

โพสต์27 ก.ค. 2559 01:28โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1

    วันพุธ  ที่  27  กรกฎาคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ต้อนคณะปั่นจักรยาน รณรงค์ออกเสียงประชามติ  7  สิงหาคม  2559 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมปั่นจักรยานรณรงค์  "ออกเสียงประชามติ" "ปั่นด้วยใจ  ไปออกเสียงประชามติ" 

การประเมินโรงเรียนสุจริต

โพสต์26 ก.ค. 2559 01:51โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2559 02:03 ]

        เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาเจริญได้รับการประเมินโรงเรียนสุจริต  การนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับสถานศึกษาในโรงเรียนสุจริต  โดยคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย

        1.  นางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        2.  นายโชคชัย  บุตรศรี       ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดไผ่
        3.  นางดวงพร  ไตรเสนีย์     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน   

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 มิ.ย. 2559 20:40โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน  2559  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ


พิธีไหว้ครูประจำปี 2557

โพสต์19 มิ.ย. 2557 00:47โดยsongsaeng arras

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันที่ 12/06/2557

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์19 มิ.ย. 2557 00:30โดยsongsaeng arras

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล มีผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมหมุดลอยน้ำ พืชเต้นระบำ โดยคุรครูนันธิตา เทพยายน  และคุณครูสุภารัตน์ ศรีสมบัติ


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์22 พ.ค. 2557 20:58โดยsongsaeng arras

โรงเรียนบ้านนนาเจริญได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันวันอังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2557 ที่อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน มีผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2556

โพสต์24 เม.ย. 2557 21:00โดยsongsaeng arras

โรงเรียนบ้านนาเจริญร่วมกับโรงเรียนบ้านนารี หนองกุง สะพุงเหนือ ห้วยหว้า โคกสง่า ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์พิทักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว หน่วยที่ 5 (บ้านสะพุงเหนือ)

รับลูกเสือ-เนตรนารี
พิธีเปิด
ผ่านซุ้มมดแดง

1-10 of 14