"ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"

โพสต์27 ก.ค. 2559 01:28โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1
    วันพุธ  ที่  27  กรกฎาคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ต้อนคณะปั่นจักรยาน รณรงค์ออกเสียงประชามติ  7  สิงหาคม  2559 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมปั่นจักรยานรณรงค์  "ออกเสียงประชามติ" "ปั่นด้วยใจ  ไปออกเสียงประชามติ" 

Comments