เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2556

โพสต์24 เม.ย. 2557 21:00โดยsongsaeng arras
โรงเรียนบ้านนาเจริญร่วมกับโรงเรียนบ้านนารี หนองกุง สะพุงเหนือ ห้วยหว้า โคกสง่า ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์พิทักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว หน่วยที่ 5 (บ้านสะพุงเหนือ)

รับลูกเสือ-เนตรนารี
พิธีเปิด
ผ่านซุ้มมดแดง
Comments