ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครธุรการ

โพสต์30 ต.ค. 2561 22:25โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียน้านนาเจริญ อำเภอหนองบัวแดง สพป.ชย.1  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงประชามติ

โพสต์26 ก.ค. 2559 02:12โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1

    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันออกเสียงประชามติ  ในวันอาทิตย์  ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  และกำหนดแผนยุทธศาสตร์ดอกไม้  ๖๕  ล้าน  บานสะพรั่ง  ประจำจังหวัด  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้การรณรงค์การออกมาใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปอย่างกว้างขวาง  ทั่วถึง  โรงเรียนบ้านนาเจริญ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ร่วมลงคะแนนเสียงประชาติให้มากที่สุด

รูปภาพของโรงเรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2557 00:08โดยsongsaeng arras

ภาพอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนบ้านนาเจริญ

ผ้าป่าห้องสมุด

โพสต์22 พ.ค. 2557 21:07โดยsongsaeng arras

โรงเรียนบ้านนาเจริญจะจัดผ้าป่าเพื่อต่อเติมอาคารห้องสมุดที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ กำหนดการคือ  14-15 มิถุนายน 2557


รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์24 เม.ย. 2557 20:14โดยsongsaeng arras

โรงเรียนบ้านนาเจริญเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้นำเด็กมาสมัครเรียนในเวลาที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์์ 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขอให้นำเอกสารหลักฐานมาในวันเปิดภาคเรียน
คือวันที่ 14 -16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ ( 08.00 น. -  10.30 น. )

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านนาเจริญ

โพสต์24 เม.ย. 2557 19:37โดยsongsaeng arras

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนาเจริญจะจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดหางบประมาณเพื่อต่อเติมห้องสมุดที่ยังไม่แล้วเสร็จขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้างอาคารห้องสมุด เพื่อจะได้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียน

รับอนุบาล1

โพสต์14 พ.ค. 2556 21:33โดยsongsaeng arras

นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ให้นำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านตัวเด็กและสำเนาใบสูติบัตรมาด้วย

ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์14 พ.ค. 2556 21:28โดยsongsaeng arras

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรรียนบ้านนาเจริญเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

เชิญร่วมประชุม

โพสต์16 พ.ค. 2555 23:09โดยsongsaeng arras

โรงเรียนบ้านนาเจริญจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. สถานที่ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์

รับสมัครนักเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

โรงเรียนบ้านนาเจริญรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2555 ในระดับชั้นอนุบาล 1

1-10 of 10