ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านนาเจริญ

โพสต์24 เม.ย. 2557 19:37โดยsongsaeng arras
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนาเจริญจะจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดหางบประมาณเพื่อต่อเติมห้องสมุดที่ยังไม่แล้วเสร็จขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้างอาคารห้องสมุด เพื่อจะได้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียน
Comments