ผ้าป่าห้องสมุด

โพสต์22 พ.ค. 2557 21:07โดยsongsaeng arras
โรงเรียนบ้านนาเจริญจะจัดผ้าป่าเพื่อต่อเติมอาคารห้องสมุดที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ กำหนดการคือ  14-15 มิถุนายน 2557


Comments