ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์22 พ.ค. 2557 20:58โดยsongsaeng arras
โรงเรียนบ้านนนาเจริญได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันวันอังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2557 ที่อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน มีผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ą
songsaeng arras,
22 พ.ค. 2557 20:58
Comments