รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงประชามติ

โพสต์26 ก.ค. 2559 02:12โดยโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1
    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันออกเสียงประชามติ  ในวันอาทิตย์  ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  และกำหนดแผนยุทธศาสตร์ดอกไม้  ๖๕  ล้าน  บานสะพรั่ง  ประจำจังหวัด  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้การรณรงค์การออกมาใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปอย่างกว้างขวาง  ทั่วถึง  โรงเรียนบ้านนาเจริญ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ร่วมลงคะแนนเสียงประชาติให้มากที่สุด
Comments