รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์24 เม.ย. 2557 20:14โดยsongsaeng arras
โรงเรียนบ้านนาเจริญเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้นำเด็กมาสมัครเรียนในเวลาที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์์ 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขอให้นำเอกสารหลักฐานมาในวันเปิดภาคเรียน
คือวันที่ 14 -16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ ( 08.00 น. -  10.30 น. )
Comments